Hem

NYHET!

Kraftfulla rötter som ger hopp

Ny bok av Per-Eive Berndtsson


Beräknas vara klar för leverans i augusti


Från bokens inledning

 I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden och den som lär känna honom kan också få del av ett vidare perspektiv. Berättelserna om hur Gud har uppenbarat sig och verkat genom människor i gamla och nya testamentet, liksom genom kyrkohistorien, hänger därför samman med vår nutid och framtid. Syftet med denna bok är att förmedla något av detta trefaldiga tidsperspektiv i vår andliga förståelse av det som sker

 

I en tid som på många sätt påminner om vår, verkade den andliga situationen i Sverige för tvåhundra år sen också vara ganska hopplös. Många troende i Sverige känner samma slags uppgivenhet. Boken vill förmedla att Guds ord och kyrkans historia kan lära oss att det inte finns några helt hopplösa situationer. Genom att läsa om vad Gud har gjort genom Bibelns och kyrkohistoriens gudsmän och gudskvinnor, ”lånar vi tro” ifrån dem som gått före och röjt vägen.

 

Den här boken fokuserar framför allt på några personer, som likt Moses fick uppleva en livsförvandling i mötet med den helige Guden. Gudsmötena förändrade dessa svenskars liv och gav dem en auktoritet som kom att bli avgörande för hela Sveriges kristenhet och i förlängningen också för hela det svenska samhället. Genom att läsa om dessa föregångare, om deras liv och gärning, vilka Gud en gång använde för att bygga sin kyrka i Sverige, kan vi också ana konturerna av de personer som han kommer att använda i framtiden.

 

Sagt om boken:

Ja!!! Den här boken behöver vi. Vi behöver påminnas om att det var värre förr, att den andliga, politiska och sociala situationen var desperat. Och vi behöver påminnas om att när troende började be, predika ett klart evangelium och ge hopp så förändrades Sverige. Evangeliet visade sig vara Guds kraft till räddning i Sverige. Per-Eive Berndtssons bok är ett profetiskt budskap för vår tid.

Kjell Axel Johanson

Teolog, Dean Emeritus, Woodlands’ Seminary 


Per-Eive ser tillbaka på väckelsehistoria och ser paralleller till vår egen tid, en tid som präglas av att inte räcka till, att inte duga. Detta bäddar för ett möte med Nåden. Boken är driven av att människan i vår tid ska få göra Mötet som väntar när vi har förtagit oss på att vara goda och vågar släppa taget. Att läsa boken och samtidigt lyssna till folksjälens rop föder längtan till att bli bärare av den kärlek som fördriver rädslan.

Jalle Ahlström

Pastor och legitimerad psykoterapeut


En spännande och välskriven expose över några olika väckelser och deras utveckling i Sverige med utgångspunkt i 1800-talets första hälft. På märkliga sätt blev människor i olika delar av landet omskapade och fick hopp och framtidstro i ofta svåra och mörka tider. Väckelseområden blev i överraskande hög grad platser där genomgripande väckelser även gått fram långt senare och blivit   skönjbara som ”bibelbälten”. Boken innehåller rikligt med teologiska kommentarer och tankeväckande paralleller till situationen i dagens samhälle. Med sina många lärdomar ur väckelsens ”kraftfulla rötter” erbjuder den uppfordrande utmaningar och framtidshopp för vår tid!  

Kjell G. Söderberg

Filosofie doktor i historia

Jag är intresserad av att köpa Kraftfulla rötter. Sänd mig info när boken kommit ut!

 
 
 
 

Per-Eive Berndtsson

är inspiratör, författare, kurs- och församlingsutvecklare. Han var initiativtagare till, och under 32 år också pastor/präst och bibelskollärare i EFS-Kornhillskyrkan i Halmstad. Per-Eive har under många år varit med i ledarskapet för New Wine, arbetat nationellt med församlingsplantering, samt är författare till en handfull böcker. Han är också engagerad som förkunnare på lika möten och konferenser runt om i landet.